Visa hela kalendern

Forum för Giftfri miljö 2020

Kalender 26 mars 2020

Ta ett steg mot en kemikaliesmart framtid – byt ut farliga kemikalier.

Vill du veta hur du ska byta ut farliga ämnen i din verksamhet? Vill du ha praktiska tips och exempel från verkligheten?

Kom till Forum för Giftfri miljö den 26 mars 2020. Du får träffa bland andra H&M, Folksam och Svanen. Du får också möta mindre företag och organisationer som jobbar med att byta ut farliga ämnen.

Under dagen kommer vi att ta upp vilka lagar som gäller, affärsnyttan med att byta ut farliga ämnen och lärande exempel från olika delar av samhället.

Välkommen!

Preliminärt program

09.00 – 10.00 Registrering och frukostmacka
10.00 – 11.30

Inledning

Vad är substitution? Per Rosander, miljöstrateg på Västra Götalandsregionen
talar om substitution som verktyg för att uppnå giftfri miljö.

Vad säger lagstiftningen? Kemikalieinspektionen berättar om vilka drivkrafter det finns i lagstiftningen.

Affärsnyttan med substitution. John Warner ”grön kemis fader” berättar i en inspelad intervju om möjligheterna att göra goda affärer om man hittar sätt att byta ut farliga ämnen. Det följs upp av Internationella kemikaliesekretariatet ChemSec.

11.30 – 12.15

Seminarier (välj ett av fyra)

1. Vilka ämnen ska jag byta ut och var hittar jag alternativ?
Kemikalieinspektionen och ChemSec: Så gör du för att hitta vilka farliga ämnen i kemiska produkter, material och varor som du behöver byta ut. Nya funktioner i verktyget ”PRIO-guiden” presenteras. Så använder du verktyget ”Marketplace” för att hitta alternativ till det du vill byta ut. Verktyget ”SIN List” (Substitute It Now!) presenteras också.

 

2. Hur utvärderar jag alternativ? (Seminariet hålls på engelska.)
Substitutionscentrum och Joel Tickner, Massachusetts University Lowell:
Så funkar Alternatives Assessment och de metoder som används för att utvärdera kemiska alternativ.

Dr. Maria Åkerfeldt från H&M ger exempel från verkligheten.

 

3. Hur använder jag miljömärkning och miljöbedömning för att byta ut farliga ämnen? Nordens officiella miljömärkning Svanen och miljöbedömningssystemet Basta: Så kan du genom att ställa tuffa och drivande kemikaliekrav arbeta för att fasa ut farliga ämnen i din verksamhet och ställa krav vid inköp och upphandling. Så kan verktygen tillämpas av både användare, leverantörer och tillverkare. Lyssna till konkreta exempel från organisationer som framgångsrikt använt verktygen i sitt kemikaliearbete.

 

4. Hur följer jag upp kemikaliekrav i offentlig upphandling?
Så fungerar verktyget ”Kemkollen”. Kemkollen vänder sig i nuläget till upphandlande kommuner och regioner. Den hjälper dig att följa upp innehållet av kemikalier i varor. Resultat från pilotåret 2019 visas och du får veta hur din organisation kan samverka med Kemkollen. Arrangörer: Stockholms universitet, SKL Kommentus Inköpscentral AB, Nationella kansliet för Hållbar upphandling och Trossa AB.

12.15 – 13.15 Lunch
 13.15 – 14.45

Lärande exempel

Bra materialval och utfasning av kemikalier - vad blir effekten och vad kostar det?

Henric Ernstson, konsult, berättar om hur man kan bryta mönster och göra aktiva val av byggmaterial och fasa ut användningen av farliga ämnen i offentlig verksamhet.

 

H&M-gruppens arbete mot bättre kemi. Annika Elwin, Global Product Compliance Specialist, berättar om hur H&M-gruppen arbetar mot hållbart framtagna produkter. Hon ger exempel på lyckade utbyten och belyser även svårigheter som de stött på.

 

Hur vi guidar våra kunder mot giftfri renovering och skadereglering.

Karin Stenmar, Hållbarhetschef Folksamgruppen, berättar om hur Folksam på ett konkret sätt guidar sina kunder till bättre val vid renovering och skadereglering. Hon tar även upp intressekonflikter som finns i branschen.

 14.45 – 15.30  Seminarier (välj ett av fyra, samma som ovan)
 15.30 – 16.00  Fika
 16.00 – 17.00

Sammanfattning och avslutning

Miljöminister Isabella Lövin

Seminarieledarna intervjuas

Vår expertspanare reflekterar över dagen
 17.00 – 18.00  Mingel

 

Har du frågor kontakta Forum2020@kemi.se

Så behandlas dina personuppgifter

Anmälan
Anmäl dig senast den 25 februari