Visa hela kalendern

Forum för Giftfri miljö

Kalender 12 november 2020

Nytt datum för konferensen är den 12 november. Forum för Giftfri miljö flyttas från den 26 mars till den 12 november på grund av coronaviruset.

Forum för Giftfri miljö 2020 handlar om att byta ut farliga ämnen. Dagen kommer att handla om vilka lagar som gäller, affärsnyttan med att byta ut farliga ämnen och lärande exempel från olika delar av samhället.

Preliminärt program

09.00–10.00 Registrering och frukostmacka
10.00 –11.30

Inledning

Kemikalieinspektions generaldirektör Per Ängquist hälsar välkommen

Vad är substitution? Per Rosander, kemikaliestrateg på Västra Götalandsregionen och  medlem i Substitutionscentrums styrelse, talar om substitution som verktyg för att uppnå giftfri miljö.

Vad säger lagstiftningen? Lisa Anfält, enhetschef på Kemikalieinspektionens enhet EU-koordinering, berättar om vilka drivkrafter det finns i lagstiftningen.

Affärsnyttan med substitution. John Warner ”grön kemis fader” berättar i en inspelad intervju om möjligheterna att göra goda affärer om man hittar sätt att byta ut farliga ämnen. Det följs upp av Anne-Sofie Bäckar, vd för Internationella kemikaliesekretariatet ChemSec.

Presentation av dagens utställning. Anna Jacobs, centrumledare för Substitutionscentrum och Maria Öhman, innovationsstrateg vid Upphandlingsmyndigheten, Helena Dorfh, rådgivare vid Kemikalieinspektionen.

11.30 –12.15

Seminarier (välj ett av fyra)

1. Vilka ämnen ska jag byta ut och var hittar jag alternativ?
Så gör du för att hitta vilka farliga ämnen i kemiska produkter, material och varor som du behöver byta ut. Nya funktioner i verktyget ”PRIO-guiden” presenteras av Jessica Norrgran Engdahl från Kemikalieinspektionen. Dr Anna Lennquist från ChemSec visar verktyget ”SIN List” (Substitute It Now!) och Jerker Ligthart visar hur du använder verktyget ”Marketplace” för att hitta alternativ till det du vill byta ut.

 

2. Hur utvärderar jag alternativ? (Seminariet hålls på engelska.)
Nina Melander, Substitutionscentrum och Joel Tickner, Massachusetts University Lowell: Så funkar Alternatives Assessment och de metoder som används för att utvärdera kemiska alternativ.

Dr. Maria Åkerfeldt från H&M ger exempel från verkligheten.

 

3. Hur använder jag miljömärkning och miljöbedömning för att byta ut farliga ämnen? Nordens officiella miljömärkning Svanen och Sussi Wetterlin vid miljöbedömningssystemet Basta: Så kan du genom att ställa tuffa och drivande kemikaliekrav arbeta för att fasa ut farliga ämnen i din verksamhet och ställa krav vid inköp och upphandling. Så kan verktygen tillämpas av både användare, leverantörer och tillverkare. Lyssna till konkreta exempel från organisationer som framgångsrikt använt verktygen i sitt kemikaliearbete.

 

4. Hur följer jag upp kemikaliekrav i offentlig upphandling?
Så fungerar verktyget ”Kemkollen”. Kemkollen vänder sig i nuläget till upphandlande kommuner och regioner. Den hjälper dig att följa upp innehållet av kemikalier i varor. Resultat från pilotåret 2019 visas och du får veta hur din organisation kan samverka med Kemkollen. Arrangörer: Stockholms universitet, SKL Kommentus Inköpscentral AB, Nationella kansliet för Hållbar upphandling och Trossa AB.

12.15 –13.15 Lunch
13.15 –14.45

Lärande exempel

Bra materialval och utfasning av kemikalier - vad blir effekten och vad kostar det?

Henric Ernstson, konsult, berättar om hur man kan bryta mönster och göra aktiva val av byggmaterial och fasa ut användningen av farliga ämnen i offentlig verksamhet.

 

H&M-gruppens arbete mot bättre kemi. Annika Elwin, Global Product Compliance Specialist, berättar om hur H&M-gruppen arbetar mot hållbart framtagna produkter. Hon ger exempel på lyckade utbyten och belyser även svårigheter som de stött på.

 

Hur Folksam styr mot bättre val via upphandling. Karin Stenmar, Hållbarhetschef Folksamgruppen, berättar om hur de på ett konkret sätt guidar sina kunder till bättre val vid renovering och skadereglering. Hon tar även upp intressekonflikter som finns i branschen.

 

Hur vi som leverantör hjälper våra kunder att arbeta med substitution i praktiken.

Clara Hedström Cortinovis från GA Lindberg berättar om hur de hjälper sina kunder att identifiera det tekniska behovet och den faktiska funktionen för att minska användningen av farliga ämnen.

14.45 –15.30  Seminarier (välj ett av fyra, samma som ovan)
15.30 –16.00  Fika
16.00 –17.00

Sammanfattning och avslutning

Seminarieledarna intervjuas

Journalisten och filmaren Folke Rydén delger oss sin spaning från dagen

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin

17.00–18.00  Mingel

 

Har du frågor kontakta Forum2020@kemi.se

Så behandlas dina personuppgifter

Anmälan
Nu går det att anmäla sig till det nya datumet 12 november 2020.