Visa hela kalendern

Workshop om Echas nya SCIP-databas

Kalender 12 november 2019

Jobbar du på ett företag som tillverkar, importerar eller distribuerar varor som innehåller särskilt farliga ämnen, alltså ämnen på EU:s kandidatförteckning? Snart kommer ni att behöva anmäla ämnen till den så kallade SCIP-databasen. Nu bjuder Echa in till en workshop för berörda företag och aktörer som vill vara med och påverka den nya databasen.

Enligt EU:s direktiv om avfall måste alla som levererar varor som innehåller över 0,1% av något ämne på kandidatförteckningen anmäla dessa ämnen till den nya SCIP-databasen hos Echa. Det är en regel som träder ikraft den 5 januari 2021.

I den här workshopen bjuder Echa in till en diskussion om hur databasen ska fungera för att det ska vara så smidigt som möjligt att anmäla ämnen och varor till databasen. De vill också diskutera hur informationen på ett enkelt sätt ska göras tillgänglig för avfallsföretag och privatpersoner.

Workshopen hålls i Echas lokaler i Helsingfors och kommer även att streamas via webben.

Läs mer och anmäl dig via Echas webbplats.

Echas lokaler i Helsingfors eller via webben.