Visa hela kalendern

Välkommen på EU-information

Kalender 11 april 2019

Den 11 april anordnar Kemikalieinspektionen en informationsdag för företag, myndigheter och andra som berörs av kemikalieregler.

Under förmiddagen presenterar vi aktuella frågor inom flera olika EU-lagstiftningar, bland annat Reach-, CLP- och biocidförordningen.

Under eftermiddagen informerar Kemikalieinspektionen och Giftinformationscentralen om nya krav för företag som behöver anmäla uppgifter till Giftinformationscentralen, enligt bilaga VIII till CLP-förordningen.

Preliminärt program:

8.30 – 9.00 kaffe/te

9.00 – 12.00 Information om aktualiteter inom flera EU-lagstiftningar bland annat

  • Reach-förordningen

  • CLP-förordningen

  • Biocidförordningen

  • Övriga regelnyheter

  • Tillsyn

13.00 – 16.00 Information om nya krav för företag som behöver anmäla uppgifter till Giftinformationscentralen, enligt bilaga VIII till CLP-förordningen

  • Vad ska anmälas?

  • Hur och när ska anmälan göras?

  • Var ska uppgifterna skickas?

För dig som anmäler dig till både för- och eftermiddagen ingår en enklare vegetarisk lunch och om du anmäler dig till en del av dagen ingår kaffe/te och fika. Anmälan är bindande och om du inte dyker upp måste du meddela oss i god tid, annars kan vi ta ut en avgift på 500 kronor.

Vi kommer att filma informationsmötet och lägga ut filmer och presentationer på vår webbplats efteråt.

Välkommen!

Plats: Helio Solna Gate, Hemvärnsgatan 9, Solna

Har du frågor om anmälan kontakta josefin.ledberg@kemi.se

Har du frågor om innehållet kontakta anneli.rudstrom@kemi.se