Visa hela kalendern

Seminarium om produktval och substitution av kemikalier

Kalender 21 maj 2019

Det här seminariet kommer att fokusera på hur frågor om produktval och substitution av kemikalier kan hanteras vid tillsyn och prövning av miljöfarliga verksamheter. Seminariet riktar sig främst till dig som är handläggare på en länsstyrelse.

Det är Naturvårdsverket som arrangerar seminariet tillsammans med Kemikalieinspektionen och Substitutionscentrum.

Naturvårdsverket bjuder på lunch och fika under dagen. Vänligen ange om du har några särskilda önskemål när det gäller kost och om du har några förslag eller synpunkter på specifika frågor som du vill att vi tar upp på seminariet.

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till substitution@naturvardsverket.se senast den 30 april 2019.

Program

10:00 – 12:00 Inriktning på förmiddagen:

 • Naturvårdsverket – vägledning om miljöbalkens allmänna hänsynsregler och innebörden av produktvalsprincipen.
 • Kemikalieinspektionen – substitutionsarbete och utveckling av PRIO-guiden.
 • Substitutionscentrum – stöd för ökat utbyte av farliga kemiska ämnen i varor och produkter.

12:00 – 13:00 Lunch


13:00 – 16:30 Inriktning på eftermiddagen:

 • Naturvårdsverket – produktvalsprincipen vid prövning och tillsyn: 
  Underlag för att bedöma produktvalsprincipen – kemikalieförteckning på ämnesnivå.
  Bedömning av praxis vid prövning och förslag till villkor för tillstånd.
  Vägledning för tillsyn av produktvalsprincipen.
 • Workshop och diskussioner i mindre grupper inklusive fika. Exempel på frågor att diskutera:
  Naturvårdsverkets förslag till villkor om produktvalsprincipen.
  Länsstyrelsernas erfarenheter av tillsyn – finns det goda exempel på utformning av förelägganden med koppling till produktvalsprincipen och när krav från tillsynsmyndigheten har lett till substitution i praktiken?
  Behov av kunskap och verktyg för att länsstyrelserna ska kunna vara pådrivande i företagens substitutionsarbete.
 • Redovisning av workshop och diskussion om fortsatt arbete.

Plats: Naturvårdsverket, Virkesvägen 2, Stockholm.

Anmäl dig här
Anmäl dig senast 2019-04-30