Visa hela kalendern

Seminarium om nya regler för anmälan till Giftinformationscentralen – Malmö

Kalender 01 oktober 2019

Välkommen på seminarium om nya regler för anmälan till Giftinformationscentralen. Seminariet riktar sig främst till företag som behöver anmäla uppgifter om farliga blandningar enligt bilaga VIII till CLP-förordningen.

Om du importerar eller tillverkar blandningar för vidare försäljning kan du behöva anmäla uppgifter som behövs vid olyckor eller tillbud med kemiska produkter. Från den 1 januari 2020 införs regler som innebär ett nytt system för att lämna uppgifter till giftinformationscentraler inom EU.

Kemikalieinspektionen och Giftinformationscentralen anordnar det här seminariet på fyra olika orter i Sverige; Sundsvall, Malmö, Göteborg och Stockholm. Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är bindande.

Gå vidare till anmälan.

Plats: Hotel Garden, Baltzarsgatan 20, Malmö

Anmäl dig här!
Sista anmälningsdag 2019-09-16