Visa hela kalendern

Seminarium om hållbar konsumtion av textilier

Kalender 18 november 2019

Kommuner kan göra mycket för att informera och inspirera till en mer hållbar konsumtion av textil bland sina invånare. Under Europa minskar avfallet-veckan anordnar Naturvårdsverket och Avfall Sverige ett seminarium på temat: Utbildning och information med fokus på hållbar konsumtion av textil.

Det går att minska den svenska textilkonsumtionens negativa miljöpåverkan, resurs- och kemikalieanvändning. Kommuner har en viktig roll att nå sina medborgare om hur de kan agera för en mer medveten textilkonsumtion genom att förlänga livslängden på kläder och textil och på så sätt förebygga avfall.

Avfall Sverige och Naturvårdsverket bjuder in till ett inspirationsseminarium om vad kommuner kan göra för att bidra till en mer hållbar textilkonsumtion under Europa minskar avfallet-veckan 2019 som detta år har temat Utbildning och information.

Seminariet riktar sig till representanter från olika delar inom kommunen som avfallssidan/tekniska kontor, miljökontor, konsumentvägledning, förvaltningschefer, miljöstrateger, klimatstrateger, näringslivskontor, upphandlare/inköpare, ekonomichefer, controllers, verksamhetsutvecklare, textillärare/konsumentkunskapslärare, kultur-och fritidsenheten, samt även från länsstyrelser och regioner som arbetar med hållbar konsumtion.

Läs mer och anmäl dig på Naturvårdsverkets webbplats.

Naturvårdsverket på Virkesvägen 2 i Stockholm. Lokal: Ekosystemet, plan 8

Anmäl dig
Anmäl dig på Naturvårdsverkets webbplats.