Visa hela kalendern

Välkommen på EU-information

Kalender 24 oktober 2019

Den 24 oktober anordnar Kemikalieinspektionen en förmiddag med information om aktuella frågor inom flera olika kemikalielagstiftningar, bland annat Reach-, CLP- och biocidförordningen.

Anmälan öppnar senare.

Stockholm