Visa hela kalendern

Webbseminarium om anmälan till Giftinformationscentralen

Kalender 11 december 2018

Tillverkar du blandningar för vidareförsäljning eller importerar du blandningar till EU/EES? Då kan du beröras av ändrade regler om anmälan till Giftinformationscentralen.

Nu har du möjlighet att delta i Echas webbseminarium den 11 december. Då förklaras steg för steg vad du behöver tänka på och göra för att uppfylla de kommande kraven i bilaga VIII till CLP-förordningen. Du ges också möjlighet att ställa frågor till Echas expertpanel. Informationen/materialet från webbinariet kommer även att finnas tillgängligt på Echas webbplats i efterhand.

Mer information och anmälan hittar du på Echas webbplats.  

Läs mer om att anmäla uppgifter till Giftinformationscentralen.

Anmäl dig här