Visa hela kalendern

Textildialog – Tema textil och mikroplast

Kalender 15 mars 2018

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen bjuder in till ett dialogmöte, det andra i en rad möten inom ett treårigt initiativ. Temat för mötet är textil och mikroplaster och syftar till att medvetandegöra problematiken med mikroplaster i hela den textila värdekedjan, informera om kunskapsläget samt inspirera till handling.

På dialogmötet tillför vi gemensamt kunskap och diskuterar hur vi tillsammans kan hitta lösningar för att minska miljöpåverkan samt resurs- och kemikalieanvändning inom textil produktion och konsumtion.

Mer information samt program och anmälan finns i kalendariet på Naturvårdsverkets webbplats.

Har du frågor kontakta:

Emma Westerholm eller Alexandra Stewart, Kemikalieinspektionen

Yvonne Augustsson eller Annica Carlsson, Naturvårdsverket

Plats: Folkets hus, Olof Palmes plats 3, Göteborg.