Visa hela kalendern

Seminarium om upphandling och giftfri vardag i Jönköping

Kalender 25 april 2018

En dag om upphandling och giftfri vardag för dig som arbetar med upphandling och inköp i offentlig sektor.

Kemikalieinspektionen och Upphandlingsmyndigheten besöker tillsammans Sveriges län för att prata om giftfri vardag och upphandling.

Kemikalieinspektionen presenterar varför det är viktigt att arbeta förebyggande och strategiskt för att minska riskerna med miljö- och hälsofarliga kemikalier i varor. Upphandlingsmyndigheten visar hur du kan ställa kemikaliekrav i upphandlingar och vi diskuterar hur kraven kan följas upp. Vi diskuterar olika roller och ansvar i upphandlingsprocessen. Som avslut på dagen presenteras ett lokalt exempel på genomförda kemikaliekrav i en upphandling.

Seminariet vänder sig till dig som arbetar med eller beslutar om upphandling och inköp i offentlig sektor. Vi tror att du är upphandlare, inköpare, leverantör, projektledare, strateg eller samordnare inom miljö- och kemikaliefrågor, chef eller politiker.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Länsstyrelsen i Jönköpings län, RUS, Upphandlingsmyndigheten och Kemikalieinspektionen.

Anmäl dig hos Länsstyrelsen i Jönköpings län.