Visa hela kalendern

Workshop – Information om farliga ämnen i anläggningsprodukter

Kalender 18 oktober 2017

Trafikverket, Boverket och Kemikalieinspektionen arrangerar en gemensam workshop på temat öka takten i tillgängliggörandet av information om farliga ämnen i anläggningsprodukter.

Målgruppen är aktörer i leverantörs- och distributionskedjan av material och varor i anläggningsbranschen, till exempel materialtillverkare, entreprenörer, byggherrar, beställare, kommuner, myndigheter, branschorganisationer och
bedömningssystem.

Mer information och anmälan.

Plats: Näringslivets hus, lokal Solen, Storgatan 19, Stockholm.

Anmäl dig här