Visa hela kalendern

Dialog för en hållbar textil värde­kedja med fokus på miljö och kemikalier

Kalender 12 oktober 2017

Det går att minska den svenska textilkonsumtionens negativa miljöpåverkan, resurs- och kemikalieanvändning. Samhället, konsumenterna och näringslivet behöver agera tillsammans för att skapa resurseffektiva och giftfria kretslopp. Gemensamma insatser kan göra det möjligt att komma längre än vad lagstiftningen ensam kan göra.

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen bjuder in till ett dialogmöte, det första i en rad möten inom ett treårigt initiativ. På dialogmötet tillför vi gemensamt kunskap och diskuterar hur vi tillsammans kan hitta lösningar för att minska miljöpåverkan samt resurs- och kemikalieanvändning inom textil produktion och konsumtion.

Mer information samt program och anmälan finns i kalendariet på Naturvårdsverkets webbplats.

Plats: Spårvagnshallarna, Stockholm

Har du frågor kontakta:

Emma Westerholm, Kemikalieinspektionen: Emma.Westerholm@kemi.se

Alexandra Stewart, Kemikalieinspektionen: Alexandra.Stewart@kemi.se

Yvonne Augustsson, Naturvårdsverket: yvonne.augustsson@naturvardsverket.se

Annica Carlsson, Naturvårdsverket: annica.carlsson@naturvardsverket.se