Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Bild på två händer som håller om en glaskula som innehåller frisk och vacker natur.

För ett system för planetens substanser,
fångar ju in en stor frågas nyanser:
hur tar vi bäst hand om vår Moder Jord?
Ser till att alla får mat på sitt bord?

Håller allt kvicksilver borta från unga,
så att ej tillväxt och utveckling gunga?
Kan vi då hindra att ämnen förenas,
i alla fall se att detta försenas?

Särskilt att syre och kol ej blir ett,
Ty den föreningen regna för tätt.
Så nu till jul kan vi alla så gärna,
Se till att om vår planet hjärtligt värna.

Vill du veta mer?

Periodiskasystemet.nu beskriver varje grundämne och element enkelt och tydligt. Här kan du, genom ett klickbart periodiskt system, bland annat läsa om vilka av ämnena som är världens dyraste eller vilka ämnen som upptäcktes av svenskar.

Den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, har samlat information för företag om olika grundämnen och vilka regler som gäller för dem inom EU på sin webbplats i ett klickbart periodiskt system (på engelska).

Läs mer om det svenska miljöarbetet och hur vi som samhälle arbetar för att uppnå de 16 olika nationella miljökvalitetsmålen på Sveriges miljömål.se

Läs mer om de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, och hur Sverige arbetar för att bidra till och uppnå dem på regeringens webbplats.

Visa alla Julkalender 2019