Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Julkalender 2019

I år är det 150 år sedan kemiprofessorn Dimitrij Mendelejev i Sankt Petersburg presenterade sin systematisering av grundämnen. Periodiska systemet hade nu sett dagens ljus och Mendelejevs uppställning av ämnena efter atomvikt och egenskaper är fortfarande helt central för dagens kemister. I denna julkalender går vi, lucka för lucka, igenom de idag 118 grundämnena och du får också länkar till mer information där du kan fördjupa dig i de olika ämnena. God jul önskar Kemikalieinspektionen!