Policyseminarier och workshops

Under perioden 2018-2022 kommer Kemikalieinspektionen att arrangera ett internationellt kapacitetsutvecklingsprogram med syfte att bistå deltagande länder att utveckla strategier för uppbyggnad av den nationella kemikaliekontrollen. Som en del av detta program kommer Kemikalieinspektionen hålla policyseminarier och tematiska tekniskt inriktade workshops.

Det internationella kapacitetsutvecklingsprogrammet ”Utveckling av strategier för en nationell kemikaliekontroll” innehåller bland annat ett antal policyseminarier och tematiska tekniskt inriktade workshops. Under 2018 och 2019 har tre sådana seminarier och workshops hållits.

En tematisk workshop om riskbedömning och riskhantering av särskilt farliga bekämpningsmedel gavs i Tanzania 2018. I Brasilien hölls ett policyseminarium för Latinamerika och Karibien, om utveckling av ett internationellt utbildningsprogram i förebyggande kemikaliekontroll. Under 2019 hölls ett annat policyseminarium på Kemikalieinspektionen. Detta seminarium vände sig till högre chefer i Tanzania, Kenya, Uganda och Zambia, och gav en översikt av förebyggande kemikaliekontroll och hur ITP kan användas som ett verktyg för att utveckla den nationella kemikaliekontrollen.

Ytterligare ett antal policyseminarier och tematiska tekniskt inriktade workshops kommer att hållas, och mer information kommer att annonseras på den engelska versionen av vår webbsida. 

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej