Internationellt utbildningsprogram (ITP)

Lyssna på vad kursansvariga och några deltagare säger om det internationella utbildningsprogrammet.

Det internationella utbildningsprogrammet (ITP) fokuserar på hur en nationell kemikaliekontroll kan byggas upp och organiseras. Frågor som tas upp är exempelvis hur man i ett land kan utveckla kunskapen om kemiska ämnen och blandningar, hur man informerar om kemikaliers egenskaper samt hur man gör bedömningar av vilka risker användningen av kemikalier är förknippade med. I programmet behandlas också olika strategier för hur man kan minska dessa risker samt vilka metoder som kan användas för att se till att olika aktörer känner till och följer lagstiftningen på området

Det internationella utbildningsprogrammet erbjuder plats åt ca 25-30 deltagare per omgång. Varje omgång består dels av en tre veckor lång utbildning i Sverige, dels av ett förändringsprojekt som deltagarna förväntas genomföra innan man träffas igen ett halvår senare i något av de deltagande länderna för en uppföljning av projektresultaten. Förändringsprojektet ska ha stöd i den organisation som har nominerat deltagaren och utgöra en del av organisationens arbete med utveckling av den nationella kemikaliekontrollen.

Programmets huvudsakliga mottagare är anställda inom statsförvaltningen i Sveriges samarbetsländer. Sökande från andra organisationer med ett ansvar och mandat att bidra till utvecklingen av den nationella kemikaliekontrollen kan också komma ifråga. Programmet täcker samtliga kostnader för internationella resor, mat, boende och kursmaterial. Däremot utgår inte något ekonomiskt stöd till förändringsprojektet.

De länder som är prioriterade för att delta i programmet är Albanien, Moldavien, Kenya, Tanzania, Uganda, Zambia och Laos. Personer från andra länder i Afrika, Östeuropa och Asien kan också ansöka om att få delta. Kursen hålls på engelska utan tolkning till andra språk. 

Den första programomgången inleddes i Sverige 9-27 april 2018 och kommer att avslutas i Tanzania 26-30 november 2018.

Nästa programomgång kommer hållas i Sverige 6-24 maj 2019 och i ett av deltagarländerna 9-13 december 2019.

Mer information om programmet finns på Sidas webbplats.

Utöver dessa ITP-program, kommer också policyseminarier och tematiska tekniska inriktade workshops att hållas.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej