Vägledning och utbildning om utveckling av nationell kemikaliekontroll i andra länder

Kemikalieinspektionen stödjer på olika sätt utvecklingen av förebyggande kemikaliekontroll i låg- och medelinkomstländer. En del av detta stöd är vägledning, bland annat i form av vägledningsdokument och ett internationellt utbildningsprogram.

Vägledningsdokument för förebyggande kemikaliekontroll

För att stödja andra länder har Kemikalieinspektionen tagit fram vägledningsdokument om olika områden som är viktiga för utvecklingen av en nationell kemikaliekontroll. Syftet är att ge en överblick över de olika delar som är viktiga för en nationell förebyggande kemikaliekontroll och hur ett sådant system kan utvecklas. Vägledningsdokumenten används också i seminarier med andra länder för att sprida information och utbyta erfarenheter samt för att kunna vidareutveckla dokumenten. 

Vi har också stöttat utvecklingen av andra relaterade vägledningsdokument som tagits fram av andra organisationer, som t.ex. FN:s miljöprogram (UN Environment) och FN:s utvecklingsprogram (UNDP).

Här kan du hitta vägledningsdokumenten och mer information.

Internationellt utbildningsprogram för kapacitetsutveckling

Kemikalieinspektionen ger ett internationellt kapacitetsutvecklingsprogram. Utbildningen riktar sig främst till anställda på ministerier och myndigheter i länder som är i behov av att utveckla sin nationella kemikaliekontroll. Syftet är att deltagarna ska få nödvändig kunskap för att kunna bygga upp en fungerande, förebyggande kemikaliekontroll i det egna landet genom att utveckla relevant lagstiftning, institutionell kapacitet och system för tillsyn av regelefterlevnad.

Läs mer om det internationella utbildningsprogrammet för kapacitetsutveckling.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej