Regionalt kemikalieforum i Sydostasien

Regionalt kemikalieforum i Sydostasien var en plattform för regionalt samarbete kring kemikaliefrågor på myndighetsnivå mellan Kambodja, Laos, Myanmar (Burma), Thailand och Vietnam. Kemikalieinspektionen var med och organiserade forumen och bidrog med expertis inom olika områden.

Regionalt kemikalieforum var en del av programmet ”För en giftfri miljö i Sydostasien” där Kemikalieinspektionen sedan starten har stöttat regionalt samarbete inom kemikalieområdet. Representanter på myndighetsnivå träffades regelbundet för att diskutera aktuella frågor inom kemikalieområdet, informerade varandra om pågående arbete och lyssnade till presentationer av inbjudna experter.

Läs mer om det avslutande regionala forumet på FAO IPM Pesticide Reduction Programme.

Utöver de regionala kemikalieforumen organiserade Kemikalieinspektionen även mer specialiserade utbildningar inom till exempel klassificering och märkning av kemikalier, tillsynsmetodik och lagstiftningsutveckling. 

Rapporter

Regional Chemicals Management Forum 8

Regional Chemicals Management Forum 9

Regional Chemicals Management Forum 10

Regional Chemicals Management Forum 11

Regional Chemicals Management Forum 12 (avslutande forum)

Länkar

International Code of Conduct on Pesticide Management

FAO Pesticide Registration Toolkit

IOMC Toolbox for Decision Making In Chemicals Management