Bilateralt samarbete Serbien

Kemikalieinspektionen samarbetar med Miljöministeriet i Serbien för att utveckla och stärka kemikaliekontrollen i Serbien.

Kemikalieinspektionen samarbetar sedan 2008 med Serbien för att etablera och utveckla nationell kemikaliekontroll i Serbien. Syftet är också att utveckla Miljöministeriets kapacitet för att arbeta med kemikaliekontroll och att förbereda landet för ett EU-medlemskap. Det pågående projektet är ett samarbete med Miljöministeriet i Serbien, och sträcker sig mellan 2016 och 2021. Projektet är en del av Kemikalieinspektionens utvecklingssamarbete med stöd från Sida.

Det övergripande målet är att bidra till att minska negativa effekter av kemikalier på hälsa och miljö, att skapa förutsättningar för EU-medlemskap och etablera förutsättningar för fri rörlighet av varor, samt ökad kemikaliesäkerhet för att bidra till en hållbar utveckling i Serbien.

Projektet har följande fokusområden:

  • Att ge stöd för att stärka kapaciteten och kompetensen hos samarbetsorganisationen gällande kemikaliekontroll, med ett särskilt fokus på biocidprodukter.
  • Att bidra till vidareutveckling av det serbiska kemikalieregistret. Registret är ett kompletterande verktyg och ett stöd till EU-lagstiftningen.
  • Att bidra till ytterligare harmonisering med EU-lagstiftningen avseende kemikalier.
  • Att bidra till ökad kunskap om EU-lagstiftningen om kemikalier hos relevanta målgrupper.

Ytterligare information

Läs en artikel om samarbetet mellan KemI och Miljöministeriet i Serbien på Sidas webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs mer om Sveriges utvecklingssamarbete i Serbien på Sidas webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs mer om utvecklingssamarbetet i Serbien på Svenska ambassadens webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 21 februari 2022