Seminarier om kemikalietillsyn

Våra seminarier för vägledning inom tillsyn är till för dig som arbetar med tillsyn av kemikalier på regional och kommunal nivå.

En hand med en bläckpenna och linjerat papper på ett bord.

Seminarium om tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln

Den 22-23 oktober 2019 kommer vi att erbjuda en ny omgång av vår grundutbildning om kemikalietillsyn, tvådagarsseminariet Tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln. På seminariet går vi övergripande igenom Reach, CLP och andra regelverk som är aktuella vid tillsyn. Fokus ligger på utsläppande på marknaden och tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln.

Seminariet kommer precis som tidigare endast att rikta sig till dig som idag arbetar med tillsyn av kemikalier på kommunal eller regional nivå.

Seminariet kommer att hållas i Kemikalieinspektionens lokaler på Esplanaden 3A i Sundbyberg. Antalet deltagare är begränsat till 40 personer, så först till kvarn gäller.

Anmäl dig här senast den 14 oktober.