Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt 2019

Kemikalieinspektionen delar in den operativa tillsynen i tre huvudområden; kemiska produkter, varor och bekämpningsmedel. Under 2019 har vi hittills beslutat att genomföra följande tillsynsprojekt.

Kemiska produkter

Regionala inspektionsomgångar (RIO)

Geografiskt urval av företag. Inspektionerna sker utifrån ett brett perspektiv inom vårt tillsynsansvar, utan fokus på specifik lagstiftning eller produktgrupp. Under 2019 kommer vi att granska företag i Stockholms, Södermanlands och Jämtlands län.

Händelsestyrd tillsyn och omvärldsbevakning

Tillsyn utifrån inkommande tips till Kemikalieinspektionen. Tipsen granskas och vid behov utförs inspektion. Utifrån tipsen väljs vissa produktgrupper ut för inspektion av hela branschen.

Vätskor till elektroniska cigaretter

Tillsyn av vätskor till elektroniska cigaretter med avseende på klassificering, märkning och förpackningsregler. Urval av företag kommer främst att ske utifrån vilka företag som tillverkar och/eller för in vätskor till Sverige och säljer dem via e-handel.

Reach - registrering och intermediärer

Tillsyn av skyldigheter att registrera ämnen i samarbete med tullmyndigheterna. I projektet ingår även kontroll av så kallade strängt kontrollerade betingelser för ämnen som registrerats som intermediärer. Genomförs i samverkan med övriga EU-länder.

Bly i lödtenn

Tillsyn av företag som överlåter lödtenn med bly till privatpersoner. Projektet är en uppföljning av informationen på vår hemsida om att lödtenn innehållande bly inte får säljas till privatpersoner sedan 1 mars 2018.

Tvätt- och rengöringsprodukter

Analyser av total fosforhalt i tvätt- och maskindiskmedel för konsumentbruk.