Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Hos en myndighet som ansvarar för officiell statistik ska det finnas en årlig publiceringsplan för den officiella statistik som myndigheten ansvarar för. Planen ska löpande uppdateras (6§, SCB-FS 2002:16).

Fastställda föreskrifter om offentliggörande av officiell statistik som kungjorts i SCB:s författningssamling (SCB-FS 2002:16).

Kemikalieinspektionens publiceringsplan för statistik 2015
Produkt/titelAvser årOffentliggörandeStatus
Överblick över kemikalier 2015 2017-03-31 Officiell statistik
Flödesanalyser för kemiska ämnen 2015 2017-10-31 Officiell statistik
Växtskyddsmedel i jordbruket 2016 2017-06-30 Officiell statistik
Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2016 2017-06-30 Officiell statistik
Kortstatistik 2012 Kontinuerligt  
KemI-stat 2015 2017-04