Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Kemikalieinspektionen har i samarbete med andra myndigheter och organisationer varit med och tagit fram skolmaterial och lektionsupplägg för barn mellan förskola till gymnasiet. På webbplatsen hannashus.se får barn lära sig om farliga egenskaper hos kemikalier och om den faroinformation och märkning som finns i form av faropiktogram. Syftet är att minska antalet olyckor i hemmet. Vi har också, i samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent, tagit fram 13 lektionsupplägg som knyter an till vårt miljömål Giftfri miljö och syftar till att öka elevernas kunskap om kemikalier i vardagen.

Hannas hus

Bild på Hanna framför sitt hus

Varje år skadas flera hundra barn på grund av att de har kommit i kontakt med farliga kemiska produkter som är vanliga i våra hem, såsom tändvätska, maskindiskmedel eller tvättmedel. För att skydda barnen bättre och öka medvetenheten hos både barn och vuxna om den viktiga varningsmärkningen ansvarar Kemikalieinspektionen, tillsammans med våra systermyndigheter i Danmark, Finland, Island och Norge, för den pedagogiska webbplatsen hannashus.se.

Hannashus.se är tänkt som ett verktyg för lärare i undervisningen om kemikalier och kemiska produkter. Förhoppningen är att minska antalet olyckor kopplade till användningen av kemikalier i vardagen. Hannashus.se upplyser därför om farosymbolerna på vanliga kemiska produkter, fast på ett roligare och engagerande sätt.

På hannashus.se kan elever klicka sig runt bland olika vardagssituationer i hemmet och svara på frågor om varför Hannas mamma, syster, pappa eller bröder gör på ett visst sätt, i kontakten med farliga kemiska produkter.

Hannashus.se har tagits fram genom samarbete med nordiska myndigheter och Nordiska ministerrådet.

Gå till hannashus.se

Håll Sverige Rent

Kemikaliesmart skola - 13 lektionsupplägg

Dagens barn och ungdomar är också konsumenter. Därför är det viktigt att öka deras kunskap och medvetenhet om kemikalier i vardagen och hur de kan påverka hälsa och miljö. Tillsammans med stiftelsen Håll Sverige Rent har Kemikalieinspektionen tagit fram 13 lektionsupplägg för en Kemikaliesmart skola.

Bild på 13 lektionsupplägg

De olika lektionerna är tänkta att ge eleverna möjlighet att tillsammans diskutera, kritiskt granska, hitta nya lösningar och söka nya alternativ till problematiska kemikalier i vår vardag.

Lektionsuppläggen riktar sig till flera olika åldersgrupper och kan användas från förskole- till gymnasienivå.

Läs mer om och beställ materialet på Håll Sverige Rents webbplats

Kemikaliesmart förskola - uppdrag och aktivitetskort

Vill ni också få en kemikaliesmart förskola? Hur gör man och var börjar man? Men framförallt, varför är det så viktigt?

Barn kan vara mer känsliga för kemikalier än vuxna. Deras hjärnor, immunsystem och hormonsystem är inte färdigutvecklade och de andas snabbare och äter och dricker mer i förhållande till sin egen vikt. Små barn som utforskar sin omgivning genom att känna och smaka på saker är särskilt utsatta. Det är därför bra att se över deras närmiljö och försöka undvika varor som innehåller sådana kemikalier som kan innebära en ökad risk.

Kemikalieinspektionen och Håll Sverige Rent har tagit fram material för förskolepersonal där målet är att uppnå en kemikaliesmart skolmiljö. Materialet är indelat i uppdrag till förskolepersonalen samt aktiviteter där även barnen involveras.

Läs mer om och ladda ned materialet på Håll Sverige Rents webbplats

Grön Flagg - en väg till kemikaliesmarta skolor

Håll Sverige Rent erbjuder Sveriges alla förskolor verktyget och certifieringen Grön Flagg. Det ska hjälpa skolor att arbeta med hållbar utveckling och inkludera barn och unga i ett positivt förändringsarbete.

Läs mer om Grön Flagg på Håll Sverige Rents webbplats