Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Publikationer som finns i tryckt format har ett artikelnummer och går att beställa kostnadsfritt från vår distributör. Kom ihåg att ange artikel­nummer och din adress.

Skicka din beställning till:

CM Gruppen – Arkitektkopia
Box 11093
161 11 Bromma

Ordertelefon: 08-505 933 35, vardagar 10:00–12:00 och 13:00–15:00
Orderfax: 08-505 933 99
e-post: kemi@cm.se

 

 

Kort, A5

Så bidrar arbetet för Giftfri miljö till FN:s hållbarhetsmål

Förebyggande kemikaliekontroll bidrar direkt och indirekt till FN:s hållbarhetsmål. Det svenska miljökvalitetsmålet Giftfri miljö har tydlig och direkt koppling till åtta av de sjutton hållbarhetsmålen.

Oktober 2016. Endast som PDF.

Kort i A5-format

 

Plansch, A2

Klassificering och märkning enligt CLP

September 2013 – version 2.0

Artikelnummer : 511 097

Systemet med klassificering, märkning och säkerhetsdatablad syftar till att identifiera ett ämnes eller en blandnings farliga egenskaper och ge mottagarna nödvändig information så att ett gott skydd säkerställs.

CLP-plansch i A2-format