Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

2000 företag har fått mejl från Kemikalieinspektionen

En förfrågan har skickats ut till företag som redan har produkter registrerade i vårt produktregister. Syftet är att kontrollera och uppdatera de befintliga kontaktuppgifterna.

Vid årsskiftet byter vi system för redovisning av kemikalier och vi vill vara säkra på att vi har korrekta uppgifter i det nya systemet. Utskicket har gått till anmälnings­pliktiga svenska företag och utländska företag som registrerar produkter för sina svenska kunders räkning.

2017 kommer ni snabbt och enkelt kunna göra er redovisning i vårt nya system och direkt i vår nya e-portal. Det blir enklare att anmäla, redovisa och uppdatera sina uppgifter till Kemikalieinspektionen.

Vi som arbetar på produktregistret kommer att behöva lägga mindre tid på att hantera papper och manuellt knappa in data. Istället kan vi kvalitetsgranska uppgifter, fokusera på att besvara frågor och hjälpa företagen.

Lär mer om den nya e-portalen här.