Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Ändringarna innebär skärpta kemikaliekrav för leksaker. Dessa kommer att genomföras i svenska regler genom ändring av Kemikalieinspektionens föreskrifter.

CMI och MI samt CMI/MI (3:1), även kallat kathon, används som konserveringsmedel i vattenbaserade leksaker som hobbyfärger, fingerfärger, fönsterfärger, lim och såpbubblor. Dessa konserveringsmedel är starkt allergiframkallande och bör inte användas i leksaker. Därför införs gränsvärden för hur mycket av dessa ämnen som får finnas i vattenbaserade leksaksmaterial. Gränsvärdena gäller från den 24 november 2017.

Bly är ett ämne som kan ge allvarliga hälsoskador och bland annat skada nervsystemet och påverka förmågan till inlärning. Foster och barn är särskilt känsliga för påverkan. Gränsvärdena för hur mycket bly som får avges från olika typer av leksaksmaterial har därför sänkts. De skärpta reglerna  gäller från 28 oktober 2018.

Fenol är ett CMR-ämne som kan förekomma i plaster, bland annat i PVC-plast och som konserveringsmedel i vätskeformiga leksaker, till exempel i såpbubblor. Reglerna innebär att det finns ett nytt gränsvärde för hur mycket fenol som får avges från plaster, till exempel uppblåsbara leksaker. Det införs också ett skärpt gränsvärde för hur mycket fenol som får finnas i vätskeformiga leksaker. De nya reglerna gäller från 4 november 2018.

Bisfenol A används framför allt vid tillverkning av polykarbonat- och epoxiplaster. Inom EU har man beslutat att sänka gränsvärdet för det hormon- och fortplantningsstörande ämnet bisfenol A i leksaker. Gränsvärdet för hur mycket barn ska tillåtas få i sig av ämnet om de stoppar leksaken i munnen sänks från 0,1 milligram per liter till 0,04 milligram per liter. Det nya gränsvärdet börjar gälla den 26 november 2018.