Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Vissa regler inom Kemikalieinspektionens ansvarsområde är varken EU-gemensamma förordningar eller baserade på EU- direktiv utan är specifikt svenska. Motsvarande bestämmelser kan saknas i andra EU-länder.

De specifikt svenska regler som gäller inom kemikalieområdet är reglerna om:

Det finns också specifikt svenska avgiftsregler, straff- och sanktionsregler och regler om offentlighet och sekretess som rör Kemikalieinspektionens verksamhet och annan verksamhet på kemikalieområdet.