Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Miljöbalken är en ramlag och syftar till att främja en hållbar utveckling. Förordningar som meddelas med stöd av miljöbalken preciserar bestämmelserna. Balken består av sju avdelningar som innehåller 33 kapitel och ungefär 500 paragrafer.

Miljöbalken

Miljöbalk (1998:808).

Läs mer om miljöbalken och hållbar utveckling på Naturvårdsverkets webbplats.

Förordningar meddelade med stöd av miljöbalken

 • Förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer (2008:245).
 • Förordning om bekämpningsmedel (2014:425).
 • Förordning om bekämpningsmedelsavgifter (2013:63).
 • Förordning om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter och spindeldjur (2006:1010).
  Upphävd men gäller för produkter som var godkända före den 1 juli 2016.
 • Förordning om biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur (2000:338).
  Upphävd men gäller för produkter som var godkända före den 1 juli 2016.
 • Förordning om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (2002:1086).
 • Miljötillsynsförordning (2011:13).
 • Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:940).
 • Förordning om miljösanktionsavgifter (2012:259).
 • Förordning om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter (1998:944).
 • Förordning om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (2012:861).
 • Förordning om kosmetiska produkter (2013:413).
 • Förordning om tatueringsfärger (2012:503).
 • Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901).
 • Förordning om PCB m.m. (2007:19).

Andra lagar och förordningar