Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer

Föreskriften kompletterar både EU-regler och svenska regler. Här finns regler för förvaring av farliga kemiska produkter, anmälan till produktregistret inklusive nanomaterial, tillståndskrav för särskilt farliga produkter, klorerade lösningsmedel, flyktiga organiska föreningar i vissa färger och lacker, kvicksilver och kvicksilverhaltiga varor, formaldehyd i träbaserade skivor, elektrisk och elektronisk utrustning och GMO.

Grundföreskrift 2017:7

En grundföreskrift är föreskriften så som den såg ut när den kom ut från trycket för första gången.

2017:7, grundföreskriften

Läs mer om KIFS 2017:7 och få vägledning till innehållet.