Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Föreskriften innehåller bland annat nationella bestämmelser och undantag från EU-bestämmelser. Där finns krav på förpackning och märkning, uppgifter om saluförbud och användningsförbud och om ämnen som får och inte får ingå i bekämpningsmedel eller biocidprodukter.

Konsoliderad KIFS 2008:3

I en konsoliderad föreskriftsversion är ändringsföreskrifterna inlagda på rätt plats i grundföreskriften. Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta ändringsföreskriften.

KIFS 2008:3, konsoliderad till och med KIFS 2016:2. Observera att den senaste ändringsföreskriften, 2016:3, saknas i den konsoliderade versionen.

Grundföreskrift KIFS 2008:3

En grundföreskrift är föreskriften så som den såg ut när den kom ut från trycket för första gången.

KIFS 2008:3, grundföreskriften.

Ändringsföreskrifter till KIFS 2008:3
Föreskrift/KIFSÄndringHuvudsakligt innehåll
KIFS 2016:3

PM om ändringsföreskriften

Konsekvensutredning

 

KIFS 2016:2

Ändrar 2 kap. 8 §, rubriken till 4 kap. samt bilagorna 3 och 6.

Ny paragraf: 4 kap. 4 b §.

PM om ändringsföreskriften

Genomförande av undantag från miljöbalkens godkännandekrav för en viss typ av biocidprodukt för myggbekämpning.

 

Redaktionella ändringar i 2 kap. 8 § samt rubrikerna till kap. 4 och bilaga 3.

 

Rutinmässiga uppdateringar av utfasningstider i tidigare godkända bekämpningsmedel i bilaga 3 samt utvidgande av användningsområden för växtskyddsmedel i bilaga 6.

KIFS 2014:6

Ändrar 1 kap. 1-2 §§

Infogar 1 kap. 4 §, rubriken närmast före 3 kap. 19 §, 5 kap. samt bilaga 14.

PM om ändringsföreskriften

 
KIFS 2014:4

Ändrar bilaga 3 och 6.

PM om ändringsföreskriften

 
KIFS 2014:1

Upphäver bilaga 12.

Ändrar bilaga 3 och 6.

Rättelseblad

PM om ändringsföreskriften

 
KIFS 2013:3

Upphäver 4 kap. 5, 9-10, 13, 15-20 och 22-25 §§ samt bilaga 9, 10 och 11.

Rubrikerna närmast före 4 kap. 22 och 23 §§ utgår.

Ändrar 1 kap. 1-2 §§, 2 kap. 1-2 och 8 §§, 4 kap. 1-2, 4, 4 a och 12 §§, rubriken till 4 kap. samt rubrikerna i bilaga 3.

Ny paragraf: 2 kap. 1 a §

PM om ändringsföreskriften

 
KIFS 2013:2

Ändrar bilaga 3, 6 och 10.

Rättelseblad

PM om ändringsföreskriften

 
KIFS 2012:5

Ändrar bilaga 3, 6 och 10.

PM om ändringsföreskriften

 
KIFS 2012:2

Ändrar bilaga 3, 6 och 10.

PM om ändringsföreskriften

 
KIFS 2011:5

Ändrar bilaga 3, 6 och 10.

PM om ändringsföreskriften

 
KIFS 2011:4

Upphäver 3 kap. 1-2, 6-10, och 12-18 §§ samt bilaga 7 och 8.

Ändrar 1 kap. 1-2 §§, 2 kap. 3-4, 7-8 och 11-12 §§, 3 kap. 11 och 12 §§, rubriken närmast före 3 kap. 3 §, 3 kap. 4 § och 3 kap. 11 § samt bilaga 1.

PM om ändringsföreskriften

 
KIFS 2011:2

Ändrar 2 kap. 8 § samt bilaga 3, 6, 10 och 11.

PM om ändringsföreskriften

 
KIFS 2011:1 Ändrar bilaga 3.  
KIFS 2010:8

Ändrar bilaga 6, 7, 8 och 10.

Rättelseblad

PM om ändringsföreskriften

 
KIFS 2010:3

Ändrar 4 kap. 4 § och bilaga 3, 4, 6, 7 och 8 samt övergångsbestämmelserna till Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2010:2) om ändring i (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel.

PM om ändringsföreskriften

 
KIFS 2010:2

Ändrar 2 kap. 10 §

Upphäver bilaga 5 och 13.

Ändrar 2 kap. 8 §, 4 kap. 1, 4, 6 och 9 §§

Ändrar bilaga 3, 4, 6 och 8.

Infogar 4 kap. 4 a §

PM om ändringsföreskriften

 
KIFS 2010:1

Ändrar bilaga 3, 6, 7, 8, 10 samt 13.

PM om ändringsföreskriften

 
KIFS 2009:8

Ändrar bilaga 3, 6, 7, 8, 10 samt 13.

PM om ändringsföreskriften

 
KIFS 2009:7 Ändrar bilaga 3.  
KIFS 2009:5 Ändrar 1 kap. 1 §, 3 kap. 9 §, 4 kap. 22 § samt bilaga 1 och 2.  
KIFS 2009:1 Ändrar bilaga 3, 6, 7, 8, 10 samt 13.  

En ändringsföreskrift ändrar grundföreskriften.