Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

KIFS 2008:2 om kemiska produkter och biotekniska organismer

Föreskriften gäller utöver EU-reglerna. När speciella förutsättningar gäller för den svenska marknaden anges det särskilt. Här finns regler för förpackningar och förvaring av farliga kemiska produkter, anmälan till produktregistret, tillståndskrav för särskilt farliga produkter, GMO, brännbarhet och kemiska egenskaper hos leksaker.

Konsoliderad KIFS 2008:2

I en konsoliderad föreskriftsversion är ändringsföreskrifterna inlagda på rätt plats i grundföreskriften. Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta ändringsföreskriften.

KIFS 2008:2, konsolideringen omfattar alla ändringsföreskrifter till och med KIFS 2017:5.

Grundföreskrift KIFS 2008:2

En grundföreskrift är föreskriften så som den såg ut när den kom ut från trycket för första gången.

KIFS 2008:2, grundföreskriften.

Ändringsföreskrifter till KIFS 2008:2
Föreskrift/KIFSÄndringHuvudsakligt innehåll
KIFS 2017:5

Ändrar 5 kap. 18b §, bilaga 4 och bilaga 5.

PM om 2017:5

Konsekvensutredning av 2017:5

Översyn av undantag från kvicksilverförbudet samt nya gränsvärden för CMI och MI i leksaker.

KIFS 2017:3

Upphäver 4 kap. 2 a § samt ändrar 4 kap. 1, 2 och 4 §§

PM om 2017:3

Ändring gällande vilka faroklasser som ska omfattas av begreppet särskilt farliga kemiska produkter och vilka produkter som ska vara undantagna från reglerna.

KIFS 2017:2

Ändrar bilaga 6

PM om 2017:1 och 2017:2 (RoHS)

Undantag för renovering eller reparation av medicintekniska produkter i enlighet med RoHS-direktivet.

KIFS 2017:1

Ändrar bilaga 5 och 6

PM om 2017:1 (leksaker)
PM om 2017:1 och 2017:2 (RoHS)

Ändring gällande gränsvärden för formamid och BIT i leksaker; undantag för bly och kadmium i vissa medicintekniska produkter och övervaknings- och kontrollinstrument i enlighet med RoHS-direktivet.

KIFS 2016:4

Ändrar bilaga 4.

PM om ändringsföreskriften

Undantag från nationella kvicksilverförbudet för användning m.m. av kvicksilver.

KIFS 2016:1

Ändrar 5 kap. 7 och 10 §§

PM om ändringsföreskriften

Vissa nationella bestämmelser om att trikloretylen upphävs.

KIFS 2015:6

Ändrar 4 kap. 2 a §

PM om ändringsföreskriften

Styren undantas tillfälligt från krav på tillstånd för yrkesmässig överlåtelse och privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter.

KIFS 2015:5

Ändrar bilaga 6.

PM om ändringsföreskriften

Undantag för bly och kvicksilver i vissa medicintekniska produkter i enlighet med RoHS-direktivet.

KIFS 2015:4

Ändrar bilaga 5.

PM om ändringsföreskriften

Ändring gällande gränsvärden för TCEP, TCPP och TDCP samt bisfenol A i leksaker.

KIFS 2015:3

Ny paragraf 4 kap. 2 a §

PM om ändringsföreskriften

Vissa lacknaftor undantas tillfälligt från krav på tillstånd för yrkesmässig överlåtelse och privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter.

KIFS 2015:2

Ändrar bilaga 5.

 

Tillåten användning av nickel i leksaker och leksaksdelar.

KIFS 2015:1

Upphäver 5 kap. 16 §

PM om ändringsföreskriften

Nationella bestämmelser gällande 1,4-diklorbensen (DCB) i luftfräschare eller luktborttagare upphävs.

KIFS 2014:5

Ändrar bilaga 3, 4 och 6.

PM om ändringsföreskriften

 
KIFS 2014:3

Ändrar 5 kap. 35-37, 40, 45-46 §§ samt bilaga 3 och 6.

PM (träskyddsbehandlat virke)

PM (RoHS)

 
KIFS 2014:2

Ändrar 2 kap. 1 §, 3 kap. 10 §, 5 kap. 14, 18 b 20 §§, 6 kap. 1 § samt bilaga 5.

PM om ändringsföreskriften

 
KIFS 2013:4

Ändrar 3 kap. 4-4 a §§

PM om ändringsföreskriften

 
KIFS 2013:1

Ändrar bilaga 3.

PM om ändringsföreskriften

 
KIFS 2012:4

Ändrar 5 kap. 17, 39-40 §§, mellanrubriker samt rubriken före 5 kap. 39 §

Nya paragrafer 5 kap. 41-49 §§

Ändrar bilaga 3-5.

Ny bilaga 6-7.

PM om ändringsföreskriften

 
KIFS 2012:3

Ändrar 4 kap. 1-2 §§

PM om ändringsföreskriften

 
KIFS 2012:1

Ändrar bilaga 2 och 3.

PM om ändringsföreskriften

 
KIFS 2011:3

Ändrar 8 kap.

Ny bilaga 5.

 
KIFS 2010:7

Ändrar 4 kap. 1 § och 5 kap. 39 §

Rubriken före 5 kap. 7 § sätts före 5 kap. 6 §

Infogar 5 kap. 6 §, en mellanrubrik före 5 kap. 6 § samt bilaga 3.

PM om ändringsföreskriften

 
KIFS 2010:6 Upphäver 5 kap. 33 §  
KIFS 2010:4

Rubriken närmast före 2 kap. 5 § utgår.

Ändrar 2 kap. 1 och 2-6 §§, 5 kap. 39 § samt rubriken närmast före 2 kap. 4 §

Rubriken närmast före 2 kap. 2 § sätts före 2 kap. 3 §

PM om ändringsföreskriften

 
KIFS 2009:9 Ändrar 5 kap. 39 §  
KIFS 2009:6 Upphäver 5 kap. 1-6 §§, mellanrubriken före 1 § samt upphäver bilaga 3.  
KIFS 2009:2

Upphäver 8 kap.

Ändrar 1 kap. 1 §, 3 kap. 2-4 §§, 4 kap. 1 §, 5 kap. 14, 17-18, 39-40 §§, rubriken och mellanrubriken närmast före 5 kap. 17 §, p 6 ÖB samt bilaga 1.

Infogar nya paragrafer i 2 kap. 1 a §, 3 kap. 4 a § och 5 kap. 18 a-c §§ samt infogar bilaga 4.

 
KIFS 2008:6

Upphäver 5 kap. 21 § samt mellanrubriken närmast före 5 kap. 21 §

Ändrar 5 kap. 17, 20 och 23 §§, samt mellanrubriken närmast före 5 kap. 20 §

 
KIFS 2008:5

Ändrar 5 kap. 39 §

 

En ändringsföreskrift ändrar grundföreskriften.