Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

KIFS 2005:7 om klassificering och märkning

Föreskriften gäller parallellt med klassificerings- och märkningsförordningen (CLP) fram till den 1 juni 2015. I fråga om blandningar gäller en övergångsperiod fram till den 1 juni 2017 då märkningen måste göras enligt CLP. Föreskriften införlivar regler om explosiva, oxiderande och brandfarliga egenskaper från de EG-direktiv som gällde tidigare.

Konsoliderad KIFS 2005:7

I en konsoliderad föreskriftsversion är ändringsföreskrifterna inlagda på rätt plats i grundföreskriften. Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta ändringsföreskriften.

KIFS 2005:7 konsoliderad till och med KIFS 2017:4.

Grundföreskrift KIFS 2005:7

En grundföreskrift är föreskriften så som den såg ut när den kom ut från trycket för första gången.

KIFS 2005:7.

Ändringsföreskrifter till KIFS 2005:7

En ändringsföreskrift ändrar grundföreskriften.

KIFS 2017:4 – PM om ändringsföreskriften

KIFS 2010:5PM om ändringsföreskriften

KIFS 2009:3

KIFS 2008:4

KIFS 2007:5

KIFS 2006:6