Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Alla företag som säljer kemiska produkter berörs av reglerna i CLP-förordningen. Vilket ansvar du har beror på vilken roll företaget har i leverantörskedjan, till exempel om du är tillverkare eller distributör. Företag kan ha flera olika roller. Företagens roller har samma betydelse i CLP- och Reach-förordningarna.

Om du tillverkar eller importerar kemiska produkter till EU ska du klassificera och märka produkterna utifrån deras fysikaliska, hälso- och miljöfaror innan du släpper ut dem på marknaden.

Om du enbart köper och säljer produkter vidare inom EU behöver du inte själv klassificera produkterna, men ansvarar ändå för att säkerställa att produkterna är märkta och förpackade på rätt sätt.

Tillverkare och importör

Du är tillverkare om du tillverkar ett kemiskt ämne inom EU. Du räknas alltså inte som tillverkare enligt CLP om du framställer blandningar. Då räknas du istället som nedströmsanvändare.

Du är importör om du importerar kemiska ämnen eller blandningar till EU. Import räknas i sig som att släppa ut produkter på marknaden.

Om du tillverkar ämnen eller importerar ämnen eller blandningar till EU har du bland annat ansvar för att:

  • klassificera, märka och förpacka produkterna enligt CLP innan du släpper ut dem på marknaden
  • anmäla ämnens klassificering och märkning till Echas klassificerings- och märkningsregister.

Nedströmsanvändare

Du är nedströmsanvändare om du använder ett kemiskt ämne i yrkesmässig verksamhet, men inte själv tillverkar eller importerar ämnet. Du räknas som nedströmsanvändare om du framställer blandningar inom EU.

Som nedströmsanvändare har du ansvar för att klassificera, märka och förpacka blandningar innan du släpper ut dem på marknaden. Om du inte ändrar produktens sammansättning kan du överta klassificeringen från en annan aktör tidigare i leverantörskedjan.

Distributör

Du är distributör om du endast lagrar och släpper ut ett kemiskt ämne eller en blandning på EU-marknaden för en annans räkning. Till distributörer hör exempelvis återförsäljare.

Om du är distributör har du ansvar för att säkerställa att de produkter du säljer är korrekt märkta och förpackade.

Leverantör

Leverantör är ett samlingsbegrepp för alla roller inom CLP. Som leverantör har du ansvar för att de produkter du säljer är korrekt märkta och förpackade.