Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

När ett produktgodkännande för ett växtskyddsmedel har upphört får medlet inte längre säljas, lagras eller användas. Kemikalieinspektionen beslutar om det ska finnas en utfasningsperiod.

Om ett produktgodkännande av ett växtskyddsmedel upphör kan en medlemsstat inom EU besluta om en utfasningsperiod. Utfasningsperioden får vara maximalt sex månader för försäljning och distribution och ytterligare ett år för att lagra, använda och göra sig av med befintliga lager. Kemikalieinspektionen beslutar om utfasningsperioder i Sverige.

De utfasningsperioder som gäller för enskilda växtskyddsmedel publiceras i bilaga 3 till KIFS 2008:3.

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel.

Utfasningstiderna kan du också hitta i bekämpningsmedelsregistret.