Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Enkät om utbildning för att få sälja växtskyddsmedel

Under maj finns det möjlighet att svara på en enkät om den utbildning som behövs för att få sälja växtskyddsmedel i Sverige. Enkäten riktar sig till dig som säljer växtskyddsmedel och är en del i att vi ser över våra föreskrifter om utbildningen. Sista dag för att svara på enkäten är den 1 juni 2018.

Vetefält

Svara på enkäten om utbildningen som behövs för att få sälja växtskyddsmedel

Kort bakgrund till enkäten och krav på utbildning

Kemikalieinspektionen håller under 2018 på med en översyn av våra föreskrifter om utbildningen som behövs för de som säljer växtskyddsmedel. I översynen vill vi samla in erfarenheter om hur utbildningen hittills har fungerat. De svar vi får in genom enkäten används som underlag för att förbättra och tydliggöra kraven på utbildning av säljare/distributörer.

Kraven om utbildning kommer från EU:s direktiv om hållbar användning av växtskyddsmedel. Detaljerade regler finns i den svenska förordningen om bekämpningsmedel och de ansvariga myndigheternas föreskrifter. Vad som ska ingå i utbildningarna finns specificerat i en bilaga till direktivet.

Kemikalieinspektionen är ansvarig för utbildningen av de som säljer växtskyddsmedel, medan Jordbruksverket, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket ansvarar för utbildningen av användare av medlen.

Utbildningskravet för de som säljer gäller sedan 26 november 2015. Den utbildningen har Kemikalieinspektionen samordnat med Jordbruksverkets utbildning för användare som ges av länsstyrelserna.

Svara på enkäten om utbildningen som behövs för att få sälja växtskyddsmedel

Här kan du läsa mer om den utbildning som behövs för att få sälja växtskyddsmedel.