Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

PPPAMS – Plant Protection Product Application Management System

PPPAMS är ett EU-gemensamt webbverktyg för att ansöka om godkännande för växtskyddsmedel enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning. Du kan använda verktyget för att ansöka om nöddispens, nytt produktgodkännande och ömsesidigt erkännande.

EU-databasen PPPAMS är ett webbverktyg för ansökningar enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning. EU-kommissionen har utvecklat PPPAMS för att företag och organisationer ska skicka in sina ansökningar genom systemet, men också för att den som ansöker och berörda medlemsländer ska kunna följa ansökans gång.

EU-kommissionens mål med PPPAMS är

  • harmonisering av de formella kraven för ansökningar
  • snabbare process vid ömsesidigt erkännande
  • mer överskådlig och enkel administration vid utvärdering
  • att skapa ett växtskyddsmedelsregister för hela EU.

PPPAMS  i sin nuvarande form började användas i mars 2016. Det är öppet för att skicka in ansökningar om nöddispens, nytt produktgodkännande och ömsesidigt erkännande.

Mer information och ansökan om åtkomst till systemet finns på EU-kommissionens sida om PPPAMS.

Ansökan om nöddispens via PPPAMS inför 2018

Organisationer och företag som ska ansöka om nöddispens på växtskyddmedelsområdet inför säsongen 2018 kan skicka in sin ansökan via PPPAMS. Kemikalieinspektionen kommer därför att hålla en utbildning i hur man ansöker om nöddispens genom PPPAMS.

Mer information och anmälan till utbildning om att ansöka om nöddispens genom PPPAMS.