Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Vägledning för ansökan om godkännande av biocidprodukter enligt äldre nationella regler