Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Märkning av produkter som kan vara giftiga för bin

Kemikalieinspektionen har tagit fram kriterier för när och hur en produkt ska märkas för att upplysa användaren om att produkten kan vara giftig för bin. Produkter som faller inom kriterierna ska märkas med följande fras: ”Produkten innehåller [ett ämne/ämnesnamn] som är giftigt för bin”.

Vissa biocidprodukter kan vara giftiga för bin, det gäller till exempel vissa medel som används mot insekter. Enligt äldre märkningsregler kunde sådana produkter märkas med frasen ”Farligt för bin”, men den möjligheten finns inte längre i EU:s lagstiftning om märkning, CLP-förordningen. Därför har Kemikalieinspektionen tagit fram kriterier för när och hur en produkt i Sverige ska märkas för att upplysa användaren om att produkten kan vara giftig för bin.

Vilka produkter ska märkas?

En produkt ska märkas om den ingår i produkttyp 18 (medel mot insekter, spindeldjur och andra leddjur) eller 19 (avskräckande och tilldragande medel) och innehåller ett ämne med ett LD50-värde som understiger 11 µg/bi. LD50-värdet är ett mått på hur giftigt ett ämne är. Produkter som uppfyller kriterierna ska märkas med följande fras: ”Produkten innehåller [ett ämne/ämnesnamn] som är giftigt för bin” (eller motsvarande).

Kemikalieinspektionen kommer att börja tillämpa kriterierna direkt, det gäller även för ansökningar som redan kommit in till oss. Bedömningen gäller verksamma ämnen och de formuleringsämnen som är kända för att vara giftiga för bin.

Läs mer om EU-gemensamma datakrav för bin på Echas webbplats.

Läs mer om gränsvärdet på USA:s Environmental Protection Agency’s webbplats (på engelska).

Läs mer om liknande gränsvärden i en vetenskaplig rapport från EU-kommissionen.