Plast har många olika praktiska användningar.

Plast

Plast har många olika egenskaper som är till stor nytta i samhället. Samtidigt orsakar plastanvändningen problem, bland annat eftersom plast kan innehålla hälso- eller miljöfarliga ämnen.

Varje år används över 1,3 miljoner ton plast i Sverige och användningen ökar. Plast har många användningsområden och några av de största kategorierna av plastprodukter på marknaden är förpackningar, byggprodukter, fordon och däck, textilier samt elutrustning.

I dag är det mindre än 10 procent av plasten som materialåtervinns. En stor del av plasten som vi använder går till förbränning och plastanvändningen orsakar därför omfattande utsläpp av växthusgaser. Plast tillverkas för det mesta av fossila råvaror vilket leder negativ klimatpåverkan och den ökade plastanvändningen har även lett till mer nedskräpning i naturen.

Plast består av långa kedjor av molekyler, så kallade polymerer. Förutom polymererna innehåller plast vanligtvis olika tillsatsämnen. Dessa ämnen blandas i plastmassan för att göra materialet mjukt, flamsäkert, färgat eller hållfast. En del av tillsatserna kan vara farliga för hälsa eller miljö och göra plasten olämplig att återvinna. Det finns också elastiska material (gummi och termoelaster) som är baserade på polymerer.

För att motverka negativ miljö- och klimatpåverkan behöver återvinningen och återanvändningen av plast öka. En ökad och säker återvinning av plast förutsätter att material och varor designas för en cirkulär ekonomi redan från början och är fria från miljö- och hälsofarliga ämnen.

På vår webbplats och hos Naturvårdsverket kan du hitta information om bland annat farliga ämnen i plast, vanliga plastsorter och plastprodukter samt hållbar användning av plast.

Vanliga plastsorter

Säkra och hållbara plaster i en cirkulär ekonomi

Produktgrupper med plast – att tänka på vid återvinning

Ämnen som kan försvåra återvinning av plast

Regler för varor av plast och gummi

Byt ut farliga ämnen med PRIO – Kemikalieinspektionens verktyg för substitution

Läs mer om hållbar plastanvändning hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Läs om och ladda ner Naturvårdsverkets färdplan för en hållbar plastanvändning Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 22 april 2024