Godkända båtbottenfärger för fritidsbåtar på ostkusten

Nedanstående tabell är ett utdrag ur Kemikalienspektionens bekämpningsmedelsregister Länk till annan webbplats..

Teckenförklaring för tabellkolumnen "Typ":

  • Hd = hårda bottenfärger,
  • Sp = självpolerande bottenfärger,
  • – = Ingen uppgift finns.

Tabellen visar bara information om godkända biocidinnehållande båtbottenfärger för fritidsbåtar på ostkusten. Här hittar du en tabell med godkända biocidinnehållande båtbottenfärger för fritidsbåtar på västkusten.

Observera att det finns biocidfria alternativ som också är tillåtna att använda. Läs mer om båtbottenfärger - om du måste måla

Tabell med godkända båtbottenfärger för fritidsbåtar på ostkusten - uppdaterad 12 juli 2024

Namn

Reg. nr

Villkor

Verksamma ämnen

Godkänt till och med

Typ

Aqualine VK Spray

5029

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på propeller och drev på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen).

- Endast för användning utomhus.

Koppartiocyanat 18,7 vikt-%

Godkännande upphävt: 2024-01-10
Försäljningsförbud: 2024-07-09
Användningsförbud: 2025-01-10

Trilux Propeller

5009

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på propeller och drev på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen).

Koppartiocyanat 8,48 vikt-%

20 maj 2025

Cruiser One

5001

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsak- lig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen).

- För bestrykning.

Koppar(I)oxid 8,5 vikt-%

23 juni 2025

Sp

Fabi One

5001

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsak- lig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen).

- För bestrykning.

Koppar(I)oxid 8,5 vikt-%

23 juni 2025

Sp

Antifouling

5001

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsak- lig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen).

- För bestrykning.

Koppar(I)oxid 8,5 vikt-%

23 juni 2025

Sp

Mille Light Copper

5039

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsak- lig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen).

- För bestrykning.

Koppar(I)oxid 6,1 vikt-%

30 november 2024

Sp

NonStop EC

4821

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsak- lig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen).

- För bestrykning.

Koppar(I)oxid 7,0 vikt-%

Godkännande upphävt: 2023-09-28

Försäljningsförbud: 2024-03-27

Användningsförbud: 2024-09-28

Sp

SeaSea Antifouling Copper Plus

5001

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsak- lig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen).

- För bestrykning.

Koppar(I)oxid 8,5 vikt-%

23 juni 2025

Sp

Biltema Antifouling
BS

5149

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på ostkusten (från Örskär till Trelleborg).
- För bestrykning.

Koppar(I)oxid 7,5 vikt-%

11 september 2024

Sp

Trilux Hard
Antifouling

4815

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen).
- För bestrykning.

Koppartiocyanat 13,0 vikt-%

20 maj 2025

Hd

Hard Racing Copper

5148

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på ostkusten (från Örskär till Trelleborg).
- För bestrykning.

Koppartiocyanat 11,5 vikt-%

Godkännande upphävt: 2024-07-10
Försäljningsförbud: 2025-01-06
Användningsförbud: 2025-07-10

Hd

ANTIFOULING Baltic

5398

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på ostkusten (från Örskär till Trelleborg).
- För bestrykning.

Koppar(I)oxid 6,11 vikt-%

18 december 2027

-

Hempel's Mille NCT
7173B

5396

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på ostkusten eller västkusten (från Örskär till norska gränsen).
- För bestrykning.

Koppar(I)oxid 6,11 vikt-%

18 december 2027

-

HEMPEL'S MILLE
NCT 7173C

5397

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på ostkusten eller västkusten (från Örskär till norska gränsen).
- För bestrykning.

Koppar(I)oxid 9,87 vikt-%

18 december 2027

-

Rafaello Baltic

5149

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på ostkusten (från Örskär till Trelleborg).
- För bestrykning.

Koppar(I)oxid 7,5 vikt-%

11 september 2024

Sp

Ett godkännande för en biocidprodukt är alltid tidsbegränsat. Godkännandena för båtbottenfärgerna i tabellen kan komma att förlängas, omprövas eller upphöra innan de löper ut.