Go Back

Vilket tillsynsansvar har kommunerna respektive Kemikalieinspektionen?

Kemikalieinspektionen har tillsynsansvar för företag som är primärleverantörer, det vill säga företag som tillverkar, importerar eller för in kemiska produkter till Sverige. När det gäller kemiska ämnen i varor har Kemikalieinspektionen tillsynsansvar för alla led i distributionskedjan. Kommunerna har tillsynsansvar för företag som inte är primärleverantörer, det vill säga företag som köper kemiska produkter eller varor från andra företag i Sverige. Kemikalieinspektionen har endast tillsynsansvar för utsläppande på marknaden, inte för användning. Mer information om detta finns här: http://www.kemi.se/vagledning-for/inspektorer/tillsyn--vem-inspekterar-vad

Go Back