Go Back

Vi vill ansöka om att använda konfidentiellt ämnesnamn. Vad kostar det?

I allmänhet är avgiften beroende av företagets storlek och antalet blandningar som ansökan avser. Avgiften framgår av förordning (EG) nr 440/2010 om avgifter som ska betalas till Echa enligt CLP. https://www.notisum.se/rnp/eu/lag/310R0440.htm


Go Back