Go Back

Vi har märkt om alla våra blandningar enligt CLP. Måste alla våra säkerhetsdatablad nu också uppdateras som en följd av detta?

Ja, i säkerhetsdatabladen ska bland annat klassificering och märkning anges. Märkningsuppgifterna i säkerhetsdatabladets avsnitt 2 ska överensstämma med förpackningsmärkningen.

Go Back