Go Back

Vi har hört att vi måste märka om alla kemikalier enligt de nya reglerna i CLP-förordningen på vår arbetsplats. Stämmer det?

Produkter som inte längre säljs vidare, utan finns för slutanvändning på t.ex. arbetsplatser omfattas av Arbetsmiljöverkets regler om märkning på arbetsplatsen. För frågor kring detta rekommenderar vi att ni tar kontakt med Arbetsmiljöverket. Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Go Back