Go Back

Vem är skyldig att översätta ett säkerhetsdatablad till svenska?

Det är leverantören av ett ämne eller en blandning som är skyldig att förse den svenska mottagaren med ett svenskt säkerhetsdatablad, förutsatt att leverantören befinner sig i ett EU/EES-land. I de fall leverantören inte har översatt säkerhetsdatabladet till svenska är det i praktiken svårt att göra någonting åt det. Om du säljer produkten vidare på den svenska marknaden är det du som är skyldig att förse mottagaren med ett säkerhetsdatablad på svenska, även om du inte fått ett på svenska från din leverantör.

Observera att du inte bara ansvarar för att översätta bladet. När du säljer en produkt vidare ansvarar du också för att innehållet i säkerhetsdatabladet är korrekt. Du ansvarar till exempel för att informationen om produktens faror är korrekt.

Om du importerar från en leverantör utanför EU/EES, och säljer produkten vidare, är det du själv som är skyldig att upprätta och tillhandahålla ett säkerhetsdatablad som uppfyller kraven i Reach-förordningen.

Regelreferens: Reach-förordningen, artikel 31.5 och bilaga II

Go Back