Go Back

Vad bör man tänka på när man använder mygg- och fästingmedel?

Mygg- och fästingmedel är ofta avsedda att appliceras direkt på huden. Köp endast medel som är godkända av Kemikalieinspektionen, eftersom en bedömning då har gjorts av riskerna för hälsan och miljön vid användning av medlet. Godkända bekämpningsmedel har en etikett på förpackningen med ett registreringsnummer och viktig information om hur medlet ska användas. Medlet kan exempelvis ha en åldersgräns eller endast få användas ett begränsat antal gånger per dag. Det kan också ha en anvisning om att små barns händer inte ska smörjas in med medlet eftersom de har en tendens att stoppa händerna i munnen och skulle då kunna få i sig medlet via munnen.

Om medlet är godkänt och bruksanvisningen följs så ska det vara säkert att använda. Med den kunskap vi har idag om de verksamma ämnen som ingår i mygg- och fästingmedel ser Kemikalieinspektionen inte heller någon anledning att avråda gravida från att använda dem, förutsatt att de används och doseras enligt bruksanvisningen. Mygg- och fästingmedel bör dock ses som ett andrahandsval när andra metoder inte kan användas eller inte ger tillräckligt skydd. Använd i första hand till exempel myggnät och vanliga kläder. Många medel kan också användas utanpå kläderna.

Go Back