Go Back

Vad är en biocidbehandlad vara?

Behandlade varor är alla ämnen, blandningar eller varor som är behandlade med eller som avsiktligen innehåller en eller flera biocidprodukter. En behandlad vara kan vara en fasadfärg som innehåller ett algdödande ämne, en matta som har behandlats mot mal eller en skärbräda som behandlats med antibakteriella ämnen. Även kläder och skor som behandlas mot dålig lukt är behandlade varor.

Go Back