Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Tillbaka

Ställ en fråga

Ställ en fråga till Kemikalieinspektionen

Upload
Du kan bifoga bilder, text och Microsoft Office filer. Filerna får vara högst 10 MB sammanlagt.

Från

Så behandlas dina personuppgifter

Alla frågor som kommer in till oss behandlas enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). De kan också omfattas av personuppgiftslagen (PuL). Läs mer om hur Kemikalieinspektionen behandlar personuppgifter.

Tillbaka