Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Go Back

Mitt ämne finns inte förtecknat på bilaga VI till CLP. Innebär det att ämnet inte klassificeras som farligt?

Det är inte en slutsats man kan dra. Förteckningen i bilaga VI är inte uttömmande. För ämnen som inte har en klassificering upptagen i bilaga VI gäller att företagen själva ska klassificera och märka ämnet med hjälp av kriterierna i CLP, s.k. egenklassificering. Samma sak gäller för de faroklasser som inte omfattas av den bindande klassificeringen för ett visst ämne på bilaga VI.

Go Back